Snokenpaket lista

Paket 1 Spindlar, skorpioner och andra ryggradslösa djur 7nr
Paket 2 Foderinsekter, mus- och kaninodling 6nr
Paket 3 Terrarieteknik 8nr
Paket 4 Dvalning- könsbestämning- och kläckningsmetoder 6nr
Paket 5 Frilands- och biotopterrarier samt terrarieväxter 4nr
Paket 6 Thamnophis-snokar 11nr
Paket 7 Tuataran (bryggödlan) 1nr
Paket 8 Paleontologi och dinosaurier 3nr
Paket 9 Svenska herpetofaunan 38nr
Paket 10 Herpresor och fältherpetologi utomlands 46nr
Paket 11 Lacerta ödlor samt sandlöpare 6nr
Paket 12 Giftormar och ormgifter 32nr
Paket 13 Boaormar 14nr
Paket 14 Pytonormar 9nr
Paket 15 Sjukdomar och förebyggande vård 15nr
Paket 16 Grön leguan, mark- och havsleguan samt vattenagam 7nr
Paket 17 Salamandrar 8nr
Paket 18 Sköldpaddor 15nr
Paket 19 Elaphe (Pantherophis etc) snokar 18nr
Paket 20 Krokodildjur 6nr
Paket 21 Europa (utom Sverige) 17nr
Paket 22 Nordafrika och Azorerna 2nr
Paket 23 Ökendjur, deras miljö och terrarium 13nr
Paket 24 Sydostasien och Australien samt Mauritius 16nr
Paket 25 USA och Kanada 13nr
Paket 26 Syd- och Centralamerika 16nr
Paket 27 Daggeckoödlor 3nr
Paket 28 Varaner 6nr
Paket 29 Anolisödlor 7nr
Paket 30 Lampropeltis snokar 12nr
Paket 31 Bombina klockgrodor 4nr
Paket 32 Rana grodor 5nr
Paket 33 Namnfrågor och Red Data book 3nr
Paket 34 Herpetologins historia 2nr
Paket 35 Andra grodor och paddor (pilgiftgrodor, prakthornspadda, kaloula, klogroda, korallfingergroda, barnmorskegroda, agapadda m.fl.) 17nr
Paket 36 Kameleonter 4nr
Paket 37 Listor på herpetologisk litteratur 3nr
Paket 38 Havsormar 1nr
Paket 39 Andra geckoödlor (leopardgecko, murgecko etc) 6nr
Paket 40 Dabbagam, skäggagam, ökenleguan och paddleguan 6nr
Paket 41 Övriga snokar (bl.a. Rhabdophis, Coluber, Natrix, Dispholidus, Boaedon, Psammophis, Drymarcon, Pseudoaspis, Heterodon samt Xenopeltis) 14nr
Paket 42 Amfibier, deras beteende och akvaterrarie 7nr
Paket 43 Ormfobier, salmonella och kvalster 4nr