Snoken

Tidskriften Snoken ägs och utges av Sveriges Herpetologiska Riksförening (SHR).
Innehållet är mycket varierande och spänner över skötsel och uppfödning av herptiler i terrarium till hur djuren lever i naturen och resereportage. Artiklarna skrivs av medlemmar i föreningen, eller andra herpetologiskt intresserade.

Snokenpaketen är uppdelade i ämnen t.ex. foderinsekter, giftormar, boaormar m.m. Snoken säljs till förmån för SHR.

Lösnummerpriset är 40 kr för senaste årgången, 20 kr för äldre årgångar och 25 kr för dubbelnummer.
Produktbilderna visar ej det aktuella paketet.

Webshopen är för tillfället stängd. Återkom senare, eller kontakta oss på info@shr-herp.se

Visar 1–12 av 150 resultat