Butik

Tidskriften Snoken ägs och utges av Sveriges Herpetologiska Riksförening (SHR).
Innehållet är mycket varierande och spänner över skötsel och uppfödning av herptiler i terrarium till hur djuren lever i naturen och resereportage.
Artiklarna skrivs av medlemmar i föreningen, eller andra herpetologiskt intresserade.

Snokenpaketen är uppdelade i ämnen t.ex. foderinsekter, giftormar, boaormar m.m. Snoken säljs till förmån för SHR.
Lösnummerpriset är 40 kr för senaste årgången, 20 kr för äldre årgångar och 25 kr för dubbelnummer.