Om shoppen

Tidningen Snoken är en produkt från Sveriges Herpetologiska Riksförening (SHR) och all försäljning går direkt till SHR.