Bibliografi

Bibliografi över volymerna 1 – 25, 1971 – 1995.

Under 1996 publicerade författaren Tomas Cedhagen som ett specialarbete en bibliografi över Snokens alla utgåvor fram till och med 1995. Bibliografin gavs ut på Pavo Förlag (Romelanda) och rymmer 144 sidor läsvärd information om Snoken genom åren. Bibliografin är idag uppköpt av SHR och försäljs endast genom föreningen. Priset är 70 kr (plus frakt) och utgåvan kan köpas genom SHR´s föreningar eller genom SHR´s materialförvaltare – se SHR´s styrelse. Bibliografin finns endast i ett begränsat antal exemplar.

Det bibliografiska registret indelas i främst avsnitt över författare samt taxonomiska grupper. Således kan man alltså söka över vad en viss person skrivit om i Snoken, liksom vad som skrivits i tidskriften om en viss art eller djurgrupp. Dessutom kompletteras bibliografin av register över geografiska regioner samt specifika ämnen, t ex biologiämnen, naturskydd, terraristik, sjukdomar etc. Denna uppdelning gör det mycket enkelt att snabbt leta fram vad som publicerats om ett givet ämne.

För den som är intresserad av den svenska herpetologins utveckling under föreningens första decennier, är bibliografin ett måste.

Webshopen är för tillfället stängd. Återkom senare, eller kontakta oss på info@shr-herp.se

1 produkt